Vision Forum på Svenska

Här hittar ni information om Vision Forums verksamhet på svenska. Om ni har frågor kan ni även skriva till Rudi Heinrichsen på ‘info (a) visionforum.eu.’

 

 

* Vision Forums historik.

Vision Forum har sedan 2009 erbjudit tjänster till universitet, forskningsinstitutioner, museer, gallerier och ideella konstorganisationer inom fältet konst, curation med fokus på tvärvetenskapliga och interdisciplinära projekt. Verksamheten har vuxit ur den ideella organisation Förening Curatorial Mutiny som sedan 2002 erbjudit liknande tjänster och som förblir en viktig partner. Sedan 2015 fokuserar vi på forskning och produktion. Vårt tidigare arbete med utbildning har omformats till forskning runt hur samtidkonstens metoder kan användas i utbildning. Arbetet sker inom ramen för Morgondagens konstpublik.

Vision Forums medarbetare har en solid konstnärlig kompetens och har väldokumenterad erfarenhet inom konstproduktion, utställningsmakande samt att organisera möten, workshops och internationella projekt. Vision Forums personal har publicerat texter i viktiga forum om konst, kultur, filosofi och närliggande kulturyttringar. Vi har sålunda även en god kunskap när det gäller konstteori och den filosofiska diskursen som är kopplad till konstnärlig teori och närliggande filosofiska fält.

Vision Forum har startat och drivit ett stort antal internationella projekt och har gedigen erfarenhet och kunskap att arrangera konstnärliga projekt samt att finna extern finansiering som kommer studenterna tillgodo. Vi driver för  ett dussintaltal större internationella projekt och några mindre lokala och nationella projekt där studenter ingår som en integrerad del. Dessutom arrangerar Vision Forum två seminarier per år i  Östergötland sedan 2010.

 

* Vision Forums tillgång till ett internationellt nätverk

Vision Forum är väl positionerat i internationella nätverk – inom såväl inom konst, forskning och utbildning. Dessa bygger på mångårigt arbete av organisationens grundare Per Hüttner och övriga medarbetare. Men de har även ett ansvar att vårda de kontakter som har etablerats under lång tid. Vision Forums lärare och gästlärare bor och arbetar i Stockholm, Paris, London och Rio de Janeiro och har extensiva internationella nätverk som kommer studenterna till godo.

Vision Forum bl.a. har genomfört utställningar, föreläsningar, performances och sociala evenemang med Tate Britain och Tate Modern, David Roberts Art Foundation, och ICA i London; MACRO i Rom; Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris och Palais de Tokyo, CNEAI, i Paris; Serralves och Casa de Musica i Porto; ZKM i Karlsruhe; Mori Art Museum och Spiral i Tokyo; MAM och Pinacoteca i Sao Paulo och Deste Foundation in Aten, UCCA, Mingshen Museum och Rockbund museum i Kina. Vi har även arbetat med akademiska institutioner som Kungliga Konsthögskolan, Kungliga Tekniska Högskolan och Karolinska institutet i Stockholm; Donders Institute i Nijmegen; Max Planck institut i Göttingen, The University of Shanghai; The Melbourne University; California College of the Arts i San Francisco; HfG i Karlsruhe; Federal University of São Paulo (UNIFESP); Musashino Art University in Tokyo och Mount Sinai School of Medicine i New York. Vision Forum producerar publikationer som dokumenterar verksamheten. Dessa distribueras internationellt vilket betyder att studenternas produktioner blir synliga och aktiveras i dessa nätverk och dokumenteras för framtiden och skapar nya nätverk och utvecklar existerande.

 

 

*Administrativ kompetens

Vision Forum har lång erfarenhet att hantera och samordna budget, söka extern finansiering, administrera och redovisa arbete, budget och resultat i enlighet med det regelverk som gäller. Vi har även lång erfarenhet att arbeta med medarbetare med olika bakgrund och att vara i konstant dialog med dem runt om på vår krympande planet. Vision Forum har fått stöd från en rad regionala, nationella och internationella organisationer. Att arbeta med prestigefyllda institutioner ställer höga krav på att verksamheten genomsyras av transparens och tydlighet.

Dessutom finns det en stor geografisk och professionell spridning bland de kreatörer som är knutna till Vision Forum. Vi samarbetar med professionella som utför ett mycket avancerat konstnärligt, akademiskt och vetenskapligt arbete. Dessa professionella söker inspiration i nätverket och speciellt bland unga kreatörer för att bibehålla sin visionära kraft. Vi skapar sålunda broar mellan vision och erfarenhet. Denna unika strategi låter studenten bygga egen meritering i dialog med mer erfarna kollegor

 

Långsiktighet är ett av Vision Forums honnörsord. Vår arbetsmetod ger de våra samarbetspartners utrymme för att utveckla sin konstnärliga verksamhet på ett sådant sätt att de kan växa under en längre tid. Vi erbjuder sålunda en unik kontinuitet där studenterna ständigt växa vidare i organisationen. Vi strävar att utveckla konstnärer och forskares individualitet, så att han/hon kan dra nytta av denna för att bygga en meningsfull yrkessituation och ett rikt liv.

* Hur Vision Forum arbetar på olika inom- och utomeuropeiska konstarenor.

Vision Forum fokuserar främst på samarbete med Europeiska partners. Vi har genomfört projekt från Umeå i norr till Beirut i söder och från Kiev i öst till Porto i väster. Men organisationen har även mycket goda kontakter i Asien, Nord och Sydamerika samt i Australien. Detta betyder att vi kan erbjuda partners att samarbeta med kreatörer och forskare från i stort sett hela världen. Organisationen har speciell kompetens i samarbete med Kina där vi arbetat med ett stort antal mycket ansedda institutioner som Mingshen Museum, Rockbund Museum, OCAT och UCCA.

 

* Vision Forum och tillgänglighet

Vision Forum har inga egna lokaler. De svenska partners som vi samarbetar med uppfyller de av Kulturrådet upsatta kraven om tillgänglighet. (Informationen lades ut 2016-10-16)