Vision Forum på Svenska

3

Här hittar ni information om Vision Forums verksamhet på svenska. Om ni har frågor kan ni även skriva till Rudi Heinrichsen på ‘info (a) visionforum.eu.’

* Om verksamheten

Vision Forum arbetar med professionell produktion inom bildkonstfältet. Vi arbetar i ett expanderat konstfält, vilket betyder att vi söker nya former för konsten; nya möten, nya platser och plattformar där den kan möta sin publik. Vi fokuserar främst på att utveckla nya uttryck inom performance konst. Sedan starten 2008 har organisationen skapat viktiga möjligheter för svenska konstnärer i olika genrer i hela landet att nå ny publik på många världsledande institutioner på samtliga kontinenter. Vi introducerar även nya och viktiga internationella aktörer i Sverige med målet att stärka och diversifiera den svenska konst- och kulturscenen.

- Vi arbetar nyskapande med ett expanderande konstbegrepp. Projektens unika resultat har ett tydligt nationellt intresse.

- Våra projekt utgör ett viktigt tillägg och berikar svenska museer och institutioners egna verksamhet. Vi för in viktiga dialog med utgångspunkt från professionell konst i deras programverksamhet.

- Våra projekt ger ny publik möjlighet att möta konst och kultur så att de kan utveckla en dynamisk relation till sitt kulturarv och aktivt verka för ett mer tolerant och demokratiskt samhälle.

- Vi arbetar över geografiska och disciplinära gränser, samarbetar med forskning, musik, teater, dans, film och litteratur för att utveckla nya uttrycksformer och öka tillgängligheten till kultur.

- Vi för samman professionella konstnärer med forskare med solid erfarenhet av arbete över disciplinära-, kulturella- och geografiska gränser så att de kan hitta nya och inspirerande former för att försörja sig.

- Vi har även varit med att utveckla banbrytande metoder, teknologi och verk samt att skapa viktiga samarbeten för den svenska kulturscenen.

- Vi genomför ett ett 30-tal offentliga evenemang: performances, utställningar, festivaler, presentationer, demonstrationer och tvärvetenskapliga workshops i ett dussintal länder per år.

- Vi arrangerar dessutom ett 15-tal möten, workshops och residenser där konstnärer från olika genrer möter varandra, kan möta forskare och arbeta tillsammans. Ungefär hälften av våra evenemang sker med svenska kreatörer utomlands och den andra hälften med utländska aktörer i Sverige.

* Vår målsättning

- Vision Forum skall arbeta aktivt med gränsöverskridande projekt för ett demokratisk och mångfacetterat samhälle där olika åsikter och värdering får plats och konflikter finner nya lösningar.

- Konsten har ibland svårt att nå sin publik. Vision Forum skall söka lösningar för hur konsten kan spela en aktiv roll i att tänka om forskning och det dagliga arbetet på företag så att erfarenheten blir mer dynamisk och inspirerande för individen och på så sätt möta ny publik.

- Konstens kunskap och metod har stor potential att ge positiv påverkan i hela landet. Vision Forum skall erbjuda unik kunskap och viktiga event för institutioner runt om i landet.

- Specialisering inom konst, forskning och management har skapat stora möjligheter, men det kan även i ett längre perspektiv kväva glädjen och kreativiteten både i arbete med konst och forskning och det dagliga arbetet på företag. Det blir allt tydligare att vi behöver dialoger över de disciplinära gränserna inom kreativa yrken, inom forskning och på institutioner och företag. Vision Forum arbetar aktivt med konsten för att stödja dessa dialoger och skapa nya former för meningsfulla samtal i hela landet.

- Vision Forum skall skapa nya möten mellan grupper som annars inte skulle träffats och på så sätt och skapar nya dialoger, ny kompetens och en ökad förståelse och kommunikation. Vi ser tydligt att detta arbete inspirerar till nyfikenhet och eftertanke istället för oreflekterat dömande.

* Vision Forum och tillgänglighet

Vision Forum har inga egna lokaler. De svenska partners som vi samarbetar med uppfyller de av Kulturrådet upsatta kraven om tillgänglighet. (Informationen lades ut 2016-10-16 och uppdaterades senast 2019-02-26.)